image

กัญชา กัญชง : เสรี ปลดล็อก ข้อกังวล กับ คำชี้แจงจากรัฐบาล

9 มิ.ย. 2565 วันแรก ที่กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา มีผลบังคับใช้ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกพืชนี้ได้ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ ส่วนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่าย ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง และยาสมุนไพร ยังคงต้องขออนุญาต

แต่การอนุญาตให้บริโภคส่วนประกอบของพืชนี้ โดยไม่ผิดกฎหมาย ก็สร้างความกังวลให้หลายภาคส่วนในสังคม พร้อมเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐหามาตรการป้องกันในขณะที่กฎหมายควบคุมกัญชง กัญชา ฉบับใหม่ ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภา ยังไม่เสร็จสิ้น


ข่าวจาก : BBC
รูปภาพจาก : Thainewspix