image

อนาคต "การแพทย์ยุคใหม่" ใช้วิธีเลือกยาให้เข้ากับดีเอ็นเอของคนไข้

รายงานสำคัญชิ้นหนึ่งระบุว่า เรามีเทคโนโลยีที่หากนำมาใช้แล้วอาจถือได้ว่า เป็นการเปิดศักราชใหม่ในทางการแพทย์ นั่นก็คือการเลือกจับคู่ยาให้เข้ากับรหัสพันธุกรรมของคน

ยาบางชนิดไม่ได้ให้ผลในทางรักษาเลย หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เพราะความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของคนเรา

สมาคมเภสัชวิทยาอังกฤษ (British Pharmacological Society) และราชสมาคมวิทยาลัยอายุรแพทย์ (Royal College of Physicians) ระบุว่า การทดสอบทางพันธุกรรมสามารถทำนายได้ว่ายาจะใช้ได้ผลกับร่างกายของคุณแค่ไหน

โดยสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service—NHS) ของสหราชอาณาจักร จะให้บริการทดสอบนี้ได้ในปีหน้า

ที่มา : BBC